lördag 16 oktober 2010

Tornfalk med sork!
Råggärdet - Öster-Malma - 16 oktober 2010

Inga kommentarer: