lördag 2 september 2023

Svårartade fåglar...

Större bild - Klicka på bilden.

La in en fågel i Artbestämning på FB och fick svar; honfärgad hämpling...jag blir aldrig klok på det här med att arta svårbedömda fåglar.
Och denna bild är tagen på samma plats från den bild jag la in från ett annat tillfälle och utgår från att denna också är en honfärgad hämpling.

Klipp: Honfärgad - term som används för arter där exempelvis båda könen under vissa perioder på året, eller ungfåglarna, har en liknande mindre kontrastrik fjäderdräkt och därför inte kan särskiljas i fält. En honfärgad individ kan alltså vara en hona, en ungfågel av endera könen, eller en hane i höstdräkt.


10 augusti 2023

Inga kommentarer: