måndag 26 februari 2018

Omväxling förnöjer...

Större bild - Klicka på bilden!

10 bilder från Å-promenad häromdagen.
Vigg

Stjärtmes

Koltrast

Blåmes

SteglitsStörre Hackspett


Domherre

 4 bilder från Kojan
Entita

Svartmes


Nötskrika

Inga kommentarer: